Сертификати
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.
„ХИДРОМАРИН“ АД е внедрила Интегрирана Система за Управление и притежава сертификати за одобрение

от RINA по стандарти БДС EN ISO 9001 „Системи за управление на качеството“ и сертификати за одобрение  по стандарти БДС EN ISO 45001 „Системи за управление на здравето и безопасността при работа“ и БДС EN ISO 14001 „Системи за управление по отношение на околната среда“. „Хидромарин“ АД е удостоена със Сертификат за одобрен доставчик услуги за извършване на подводни дейности от Корабния Лойд Регистър, DNV и Български Корабен Регистър. От 2004г. „Хидромарин“ АД е член на Камарата на Строителите в България и притежава Удостоверения от Централния Професионален Регистър на Строителя за всички групи строежи. 

За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас