Кои сме ние?
За да конструираш бъдеще е нужно да се гмурнеш надълбоко.
"ХИДРОМАРИН" АД е основана през 1994 г. и е водеща в професионалната водолазна дейност в България утвърдила се като изпълнител на специализирани подводни дейности, изграждане и реконструкция на хидротехнически съоръжения и изграждане на инженерна инфраструктура.

Обхватът на дейността на фирма "ХИДРОМАРИН” АД е свързан с областта на енергетиката (ВЕЦ, ТЕЦ, АЕЦ, язовирни съоръжения), на водния транспорт (пристанища, терминали, кейове, брегоукрепителни съоръжения), нефтена и газодобивна промишленост (нефтени и газодобивни морски платформи и тръбопроводи) и напоителните системи (помпени станции и др.).

Технически средства

"ХИДРОМАРИН" АД притежава специализирани плавателни технически средства, драгажни средства, най-съвременната професионална водолазна техника и оборудване и висококвалифициран екип с богат опит, които са гаранция за качественото изпълнение на сключените договори. Фирмата притежава и единствената в България система за спускания на дълбочина до 100 м – барокамера, с медицински шлюз и контролен панел, водолазен панел за газови смеси за 3-ма водолази, специализиран контейнер с компресори за високо и средно налягане.

ФИРМАТА Е ИЗПЪЛНЯВАЛА ОБЕКТИ ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ КАТО:

Министерство на Регионалното Развитие и Благоустройството
Министерство на Земеделието и Храните
ДП "Пристанищна инфраструктура"
АЕЦ "Козлодуй" ЕАД
Национална Електрическа Компания ЕАД
НЕК ЕАД Предприятие "Язовири и каскади"
НЕК ЕАД Клон ВЕЦ
"Мелроуз Рисорсиз" ООД
КРЗ "Одесос"
ТЕЦ "Бобов Дол" ЕАД
"Асарел Медет" ЕАД
ГБС Инвест ЕАД, и др.

 
Основни дейности

Корпорацията за подводно строителство се стреми да осигури най-добрите възможни търговски услуги за гмуркане, включително инспекция, поддръжка и ремонт, строителство и рехабилитация и услуги за техническа поддръжка.

Нашите услуги намаляват времето на престой, увеличават бюджетите и се изпълняват ефективно с трайни резултати. Нашите клиенти представляват широк спектър от индустрии, включително: водоснабдяване, пренос на електроенергия и газ, инженеринг, минно дело, тръбопроводи и вътрешна сигурност.

Водолазни дейности
 
Изграждане и реконструкция на ХТС
 

Ние сме уверени в предоставянето на много висок стандарт за нашите услуги, изпълнявани от високо квалифицирани и способни екипи за гмуркане. Нашият екип има силно разбиране за оборудването, техниките и системите, необходими за успешното предоставяне на нашите услуги.

Научете повече

Водолазни дейности
За да конструираш бъдещето е нужно да се гмурнеш на дълбоко

Свържете се с нас за повече информация от бърза реакция, спешна работа, до мащабни, многогодишни договори за услуги.

Свържете се с нас